Årets helgekurs for deg som er ung og har en mor eller far med demens

Nå kan du melde deg på Tid til å være ung? – landsdekkende helgekurs for deg mellom 18 og 30 år, som har en mor eller far med demens. Kursene arrangeres to ganger i året, og datoene for 2021 er nå klare.

– Årets helgekurs arrangeres på Tjøme i Vestfold og Telemark 10.-12. september, og på Selbu i Trøndelag 29.-31. oktober, sier prosjektleder Celine Haaland-Johansen i Aldring og helse. 

– Å oppleve at mor eller far får demens kan ofte innebære bekymringer for framtiden og medføre økte omsorgsoppgaver.

Celine Haaland-Johansen, prosjektleder

– Unge kan oppleve at det blir vanskelig å møte krav til skolegang og ha tid til å være ung. Mange isolerer seg, kan oppleve skyld og har dårlig samvittighet, fortsetter hun. 

På helgekursene får unge støtte til å håndtere sin livssituasjon og hjelp til å mestre utfordringene i hverdagen. Gjennom forelesninger og gruppesamtaler får man snakket med fagpersoner og delt tips og råd med hverandre. Det er også sosiale aktiviteter på kurset.

– Tidligere deltakere forteller at de har hatt godt utbytte av kurset og at de opplever fellesskap og tilhørighet med de andre, som er i samme situasjon, fortsetter Haaland-Johansen. 

Victoria Frelsøy har vært deltaker på Tid til å være ung. Hun var 13 år da pappaen fikk Alzheimers sykdom.

– Dette er et gratis tilbud, og utgifter til reise og opphold dekkes gjennom en tilskuddsordning. Vi oppfordrer alle som kjenner unge med en mor eller far med demens til å spre informasjonen om kurset videre.

For mer informasjon og påmelding klikk her

Besøk også nettsiden Tid til å være ung for informasjon om demens, og fellesskap med andre i samme situasjon.

Tid til å være ung? administreres av Aldring og helse, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Det er en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2025.