Angstsymptom hjå eldre pasientar med depresjon, psykose eller demens - Aldring og helse

Angstsymptom hjå eldre pasientar med depresjon, psykose eller demens

Det er grunn til å tenkja at angst blant eldre psykiatriske pasientar aukar lidinga til den einskilde. Kjennskap til korleis angst artar seg og kjem til uttrykk blant ulike pasientar er viktig for å fanga opp angstsymptom og kunna gje god behandling.