Alzheimerdagen 2022: – Viktig med god støtte og oppfølging i en tidlig fase etter demensdiagosen

Selv om det å få en demensdiagnose kan være en lettelse for noen, så fører det ofte til at mennesker går inn i en krise. Hva kan helse- og omsorgspersonell og pårørende gjøre da?

Alzheimerdagen 2022 handler om støtte til personer med demens i fasen etter at de har fått diagnosen.

Emosjonell belastning

– Noen har beskrevet den første tiden etter demensdiagnosen som et sort hull, sier Siren Eriksen. Hun er fagsjef for kognisjon og demens i Aldring og helse.

Siren Eriksen
Opptatt av personer med demens i en tidlig fase: Siren Eriksen. Foto: Martin Lundsvoll.

– Det å få en diagnose kan være en følelsesmessig belastning, som kan gjøre det vanskelig å få med seg viktig informasjon. I den tidlige fasen er det ikke bare vanskelig å få med seg slik viktig informasjon, men også å stille de rette spørsmålene. Det gjelder både for personen selv og de nærmeste pårørende, som partner eller ektefelle. Personen med demens har komplekse behov, som trenger å bli møtt på en god måte.

Det er stor variasjon mellom kommunene i hvordan de er organisert og hvilke ressurser de har til å bistå, støtte og hjelpe personer med demens personer med demens i en tidlig fase.

– Hukommelsesteamene og demenskoordinatorene i kommunene gjør så godt de kan, men har enormt med oppgaver og gjerne lite ressurser.

Jeg skulle ønske at alle personer med tidlig demens kunne hatt ett sted å gå til i kommunen.

Fagsjef Siren Eriksen

Eriksen mener det er viktig at helse- og omsorgspersonell er proaktive i møtet med personer som akkurat har fått en demensdiagnose.

– Denne gruppen er sårbar, og det kan være vanskelig å ta kontakt med helsevesenet. Det er mennesker som trenger å bli lyttet til, at man viser omsorg og er til stede. De har gjerne ikke behov for den type praktisk hjelp, som de trenger i senere stadier av sykdommen. Det de trenger er å dele sine tanker og bekymringer om veien videre. Det gjelder også for de nærmeste pårørende.  

Mulig tema for forskning

Eriksen forteller at dette kan bli et tema for forskning framover. Hun vil i neste uke møte personer fra seks Hukommelsesteam landet over, sammen med tre andre forskere. Her vil de se på rollen til Hukommelsesteamene, hvilke oppgaver de har og hvordan de er organisert.

– Å forske på hvordan Hukommelsesteamene best møter personer med demens kort tid etter diagnosen kan komme som et resultat av dette møtet. Forhåpentligvis kan vi finne løsninger som vil gjøre det bedre for personer med demens i en tidlig fase. 

Les mer om oppfølging av personer med demens på våre nettsider