Almas hus har fått sitt virtuelle rom - Aldring og helse

Almas hus har fått sitt virtuelle rom

På nettsiden www.hvakanhjelpe.no kan personer med demens og kognitiv svikt og deres pårørende finne hjelpemidler de kan bruke i hjemmet. Visningsleiligheten på Aker sykehus har blitt utvidet med et nytt virtuelt rom.