Almas hus har fått sitt virtuelle rom - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Almas hus har fått sitt virtuelle rom

På nettsiden www.hvakanhjelpe.no kan personer med demens og kognitiv svikt og deres pårørende finne hjelpemidler de kan bruke i hjemmet. Visningsleiligheten på Aker sykehus har blitt utvidet med et nytt virtuelt rom.