Test for vurdering av alvorlig kognitiv svikt (TSI)

Test for vurdering av alvorlig kognitiv svikt (TSI)

TSI er en nevropsykologisk test for å kartlegge kognitiv svikt hos personer med utviklingshemning og hos personer med langtkommen demens.