Adaptiv demensscreening - Aldring og helse

Adaptiv demensscreening

Et spørreskjema for å oppdage demens ved Alzheimers sykdom hos personer med utviklingshemning.