ABC-opplæringen

ABC-opplæringen er tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC-grupper på arbeidsplassen og halvårlige fagseminar med undervisning. Hver deltaker mottar et ABC-bevis fra Aldring og helse for godkjent gjennomføring.


Les mer om ABC-opplæringen på abc.aldringoghelse.no

Nedlastbart informasjonsmateriell

Ansatte