Å være gammel nå og i fremtiden: Et møte med våre kommende helsefagarbeidere

På Aldring og helses bibliotekdag fikk vi et lite innblikk i hva noen av fremtidens helsefagarbeidere, som skal på jobb i sykehjem og i hjemmetjenesten, mener og tenker om eldre. Fagsjef og professor Siren Eriksen i Aldring og helse møtte elever fra videregående skoler i Vestfold og Telemark på Teams.

Å være gammel nå og i fremtiden var Eriksens tema. Hun er fagsjef demens i Aldring og helse, og professor ved Lovisenberg diakonale høyskole.

– Andelen eldre i befolkningen vokser, og det blir færre til å ta seg av de gamle. Det er viktig for elevene å lære noe om hva dette har å si for samfunnet vårt og for helse- og omsorgstjenesten fremover. Jeg stilte dem sentrale spørsmål om gamles situasjon nå og i fremtiden, og om helsepersonell og pårørendes rolle, sier Eriksen engasjert.

Portrettfoto fra ansattfotografering for Nasjonalt senter for aldring og helse, 20223
Engasjerende fagsjef demens: Siren Eriksen. Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse.

Brukte mentimeter for aktiv deltakelse

– Det var et interessant og fint møte. Selv om jeg ikke møtte elevene «in person», så fikk jeg et godt inntrykk av hva de tenker om eldre, sin egen rolle og fremtiden. Det er fordi jeg brukte et såkalt Mentimeter. Da kunne elevene svare på relevante spørsmål, som så ga seg uttrykk i grafer og ordskyer, sier Eriksen.

– Elevene mener for eksempel at en person er gammel når man er over 65 år. Det rimer veldig godt med faglige standarder, som også sier dette, forteller Eriksen.

Når elevene ble utfordret på hva som er de største utfordringene ved å bli gammel svarte de blant annet ensomhet, sykdommer og hørsel (se figur 1).

– Vi har mye kunnskap om hvem som er de eldre i dag. Eldre som gruppe har endret seg de siste årene, og vil endre seg enda mer i tiden fremover, sier Eriksen.

Hun utfordret elevene til å reflektere rundt noen påstander om eldre og deres situasjon fremover, se figur 2.

Og når Eriksen spurte elevene om hva en selv kan gjøre for å ha det bra når en blir eldre, så var å trene, spise sunt og å være i aktivitet, noen de svarene elevene samlet seg om, se figur 3.

Fikk reaksjoner fra elevene

Bibliotekdagen er et initiativ fra biblioteket ved Aldring og helse. Det er 6. gang dagen arrangeres. Årets bibliotekdag var en pilot i samarbeid med fagnettverket for helse- og oppvekst i videregående skole i Vestfold og Telemark, ved Linn Berge Løberg. Hun jobber ved Skogmo videregående i Skien, og er en av to nettverksledere i nettverket.

Løberg forteller at både lærere og elever opplevde det som et godt formidlet tema av Siren Eriksen på Bibliotekdagen. I etterkant av møtet har det blitt reflektert rundt helsefagarbeiderens rolle fremover.

– Det var flere elever som ikke hadde tenkt så mye gjennom dette med eldrebølgen før, men de har hatt mange gode refleksjoner og diskusjoner i klassene etterpå, sier hun.

Løberg sier at både lærere og elever er veldig positive til Bibliotekdagen, og ønsker at man fortsetter samarbeidet med Aldring og helse videre.

– Det er kommet inn flere temaer som lærer og elever ønsker å ha fokus på ved neste Bibilotekdag, sier hun.

Ønsker nasjonal bibliotekdag

Bibliotekar Katarina Enne i Aldring og helse håper at flere videregående skoler landet rundt vil henge seg på neste år.

– Biblioteket er glad for samarbeidet med nettverket med Helse- og oppvekstfag i videregående skoler i Vestfold og Telemark. Vi ønsker å utvikle dette samarbeidet til å bli nasjonalt. Kvalitetssikret kunnskap er i fokus, sier hun.

Hun ønsker at nettsidene til Aldring og helse, og biblioteket skal være et naturlig valg for innhenting av kunnskap om aldring og eldrehelse, også blant elever på videregående.

Løberg bekrefter at i hvert fall lærerne bruker Aldring og helses kunnskapsbase.

– Flere av lærerne forteller at de bruker Aldring og helse sine ressurser for å kunne planlegge gode undervisningsopplegg, og at de bruker det aktivt i undervisningen, sier Løberg.

Elever og lærere kan få tips til relevante kilder innen aldring og eldrehelse på vår nettside:  Bibliotekets tips til litteratur og kunnskap for elever og studenter, eller ta direkte kontakt med biblioteket.

Program for bibliotekdagen 26. oktober

  • Innledning ved biblioteket Aldring og helse, bibliotekar Katarina Einarsen Enne
  • Å være gammel nå og i fremtiden ved Siren Eriksen professor og fagsjef kognisjon og demens
  • Andelen eldre i befolkningen vokser og det blir færre til å ta seg av de gamle. Hva har dette å si for samfunnet vårt og for helsetjenesten? Må pårørende bidra på en annen måte? Kan ny teknologi løse utfordringene?
  • Mulighet for spørsmål og kommentarer fra elever og lærere. Siren Eriksen svarer.
  • Oppsummering ved biblioteket, Aldring og helse og kort informasjon om skolebibliotekene ved Knut Sigurd Senumstad, leder av nettverket for skolebibliotek i videregående skoler i Vestfold og Telemark.