Å leve et meningsfullt liv mens sosiale relasjoner endrer seg - Aldring og helse

Å leve et meningsfullt liv mens sosiale relasjoner endrer seg

Avstand til menneskene rundt. Avhengighet av andre. Opplevelse av å være en byrde. - Det er noe av det mennesker med demens forteller når de blir spurt om hvordan demenssykdommen påvirker deres forhold til andre mennesker, sier forsker Siren Eriksen i Aldring og helse.