Ytring: Får de eldste god nok behandling? - Aldring og helse

Ytring: Får de eldste god nok behandling?

Seniorforsker Siren Eriksen i Aldring og helse har selv jobbet på sykehjem, både inntil nylig og for tretti år siden. I en kronikk i Vårt land i forrige uke skriver hun om eldre i sykehjem under dagens pandemi.

Opptatt av behandlingen av eldre under pandemien: Siren Eriksen.

Eriksen gjør seg tanker om eldre på sykehjem i dagens krevende situasjon, blant annet spør hun om en person som er gammel og bor på sykehjem, skal ha dårligere behandling for koronavirus enn om personen bodde i eget hjem eller var yngre.I tillegg til å være seniorforsker ved Aldring og helse er Eriksen professor i sykepleie ved Lovisenberg Diakonale Høgskole.

Les kronikken hennes i Vårt land