Young Investigator Award tildelt Christian Myrstad på den europeiske geriatrikongressen - Nasjonalt senter for aldring og helse

Young Investigator Award tildelt Christian Myrstad på den europeiske geriatrikongressen

Christian Myrstad mottok 13. oktober 2021 The Stefania Maggi Award på den 17. europeiske geriatrikongressen (EuGMS 2021) i Athen. Prisen ble tildelt for beste abstract på The Early Career Geriatricians Initiative Symposium.

Myrstad er geriater på Sykehuset Levanger og stipendiat i Nasjonalt senter for aldring og helse/Universitetet i Oslo.

Den presenterte studien er den første i HIRD-prosjektet (Hearing impairment as an individual risk factor for dementia) og henter sine data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Studien bidrar til å avklare sammenhengen mellom redusert hørsel og demens med flere inkluderte personer og lengre oppfølgingstid enn alle tidligere studier på denne problemstillingen. Data fra HUNT muliggjør også justering for flere faktorer som påvirker sammenhengen enn tidligere studier. Prosjektet er del av et større prosjekt om forebygging av demens i et livsløpsperspektiv.

Medforfattere er Geir Selbæk (Aldring og helse/UiO), Bo Lars Engdahl (FHI), Gil Livingston (UCL), Sergi Costafrede (UCL) og Bjørn Heine Strand (FHI/Aldring og helse).