Yngre rammes også av demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Yngre rammes også av demens

- Vi har de senere årene sett en utvikling der det har blitt mer oppmerksomhet på og kunnskap om at det ikke bare er de eldste som får en demenssykdom, sier Aud Johannessen i Aldring og helse. Resultatet har blitt den første boka i sitt slag i Norge om yngre personer med demens.