Yngre personer med demens og deres familier; kvantitav del - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Yngre personer med demens og deres familier; kvantitav del

Bakgrunn: Demens med tidlig debut (YOD) rammer før fylte 65 år, og utgjør i dag rundt 3000 personer i Norge. Diagnosen kan være vanskelig å stille da debutsymptomene ofte er atypiske, hvilket kan medføre usikkerhet og lidelse for den enkelte, og ikke minst for hans eller hennes nærmeste pårørende. I dag mottar de fleste yngre med demens det samme helsetilbud som eldre med demens, dette til tross for at det kan være store forskjeller i deres individuelle behov for helsetjenester.