Webinar om rehabilitering etter covid-19

Følg med på webinar onsdag 17.06. kl 12.00-15.00. Helseetaten i Oslo har invitert spesialister både fra spesialist- og kommunehelsetjenesten til å dele noe av den kunnskapen som finnes om rehabilitering for dem som overlever alvorlig covid-19 sykdom.

Samfunnet gjør nå en stor innsats for at de som er alvorlig rammet av covid-19 skal overleve. Flere av de som overlever alvorlig covid-19 sykdom kan ha sammensatte funksjonsproblemer, og flere av disse vil ha behov for tverrfaglig rehabilitering i kommunen.

Helseetaten i Oslo har derfor invitert spesialister både fra spesialist- og kommunehelsetjenesten til å dele noe av kunnskapen som foreligger på webinaret. Innleggene på seminaret vil også kunne være overførbare til andre brukergrupper.

Se program

Påmeldingsfrist 12.juni:

Meld deg på her