Webinar: Hvordan møte pårørende til yngre personer med demens?

Hvordan kan du som er ansatt i helse- og omsorgstjenester, eller som jobber i skole eller barnehage, møte barn, unge og voksne pårørende til yngre personer med demens? Et gratis webinar 13. november kl. 9-15, vil gi innsikt i pårørendes behov, samt eksempler på tilbud.

Hvordan møte de pårørende til yngre personer med demens på en best mulig måte?

Det er mange utfordringer når en person får demens i yngre år. De er oftere i jobb, aktive i samfunnslivet og kan ha omsorg for mindreårige barn og ungdom. Det vil derfor være behov for tilpasset informasjon og støtte til familien.  

Målgruppen for webinaret er ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten. Helsesykepleiere og ansatte i skoler og barnehager kan også ha nytte av å delta.

Gjennom webinaret får deltakerne innsikt i pårørendes opplevelser og behov, samt eksempler på tilbud som kan være til inspirasjon i eget arbeid. 

På grunn av koronasituasjonen er kurset digitalt. Deltakerne følger kurset fra PC, nettbrett eller mobiltelefon. De får tilsendt en lenke på e-post for å logge inn. Kurset består av nettforelesninger, intervjuer og nettprat.

Meld deg på her

Webinaret er et av pårørendetiltakene i Demensplan 2020 og arrangeres av Aldring og helse i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet.