Voksne og eldre med utviklingshemning ekstra utsatt for forstoppelse

Forstoppelse er dessverre vanlig for voksne og eldre personer med utviklingshemning. Forstoppelse fører til plager og en dårligere hverdag, men heldigvis kan vi gjøre noe med det. Se våre nye nettsider om forebygging, utredning og behandling av forstoppelse.

Beregnet lesetid: 3 minutter

Aldringsprosessen er normale endringer i kroppen som oppstår i takt med økende alder. For eksempel vil tarminnholdet bruke lenger tid på veien mot endetarmen.

– Dette fører til at mer væske blir trukket ut og avføringen blir dermed hardere og tørrere og vanskeligere å få ut, sier fagkonsulent Stine Skorpen, som har utarbeidet de nye nettsidene. 

Normalt uten daglig toalettbesøk

Skorpen forteller at det er like normalt å ikke ha avføring daglig som å ha det for oss alle. 

Kvinne som smiler. Portrett
Fagkonsulent om forstoppelse: Stine Skorpen i Aldring og helse.

– Men det er en utfordring at ikke alle personer med utviklingshemning vil kunne kjenne igjen trangen til avføring, vite hva det innebærer og hva en da bør gjøre. Hvis en fortrenger avføringstrangen gang på gang, vil avføringen i tarmen kunne bli veldig hard og vanskelig å presse ut. 

– Feil kosthold kan også føre til forstoppelse. Personer med utviklingshemning kan ha et for lite variert kosthold. Mange drikker dessuten mindre vann i løpet av et døgn enn det som er anbefalt for en god tarmhelse. 

Bivirkninger av enkelte legemidler som tas ved smerter, epilepsi, uro, psykiske lidelser og magesår kan også virke forstoppende.

– Konsekvensen av forstoppelse er ubehag og det som verre er

– Forstoppelse kan ikke bare føre til smerter, men også til hemoroider, angst, skam og sosial isolasjon. En alvorlig forstoppelse kan i verste fall føre til delirium (akutt forvirring), noe som er veldig skremmende for den som blir rammet. Hvis avføringen ikke kommer ut av tarmen uansett hvilke tiltak en prøver, kan et kirurgisk inngrep være siste utveg, sier Skorpen.

De som er mest plaget av forstoppelse er personer med alvorlig grad av utviklingshemning. Men mange andre sliter også, for eksempel kan personer med cerebral parese (CP) slite med forstoppelser gjennom hele livet. Personer med Downs syndrom er disponert for å utvikle nedsatt stoffskifte, som kan gi problemer med fordøyelsen.

Forebygging av forstoppelse er viktig

Skorpen mener vi vi i stor grad må satse på forebygging av forstoppelse hos personer med utviklingshemning. 

Som tjenesteytere er det viktig å være bevisste på hva vi kan gjøre, for å forhindre og redusere forstoppelse. Vi må lese signaler og vite når vi skal sette inn tiltak.

Stine Skorpen, fagkonsulent

– Vi må bevisstgjøre og lære opp personer med utviklingshemning til å vite hvor viktig det er å gå regelmessig på toalettet. Og at de alltid må gå på toalettet når trangen til avføring melder seg, sier hun. 

En helhetlig og personlig tilnærming står helt sentralt, for å komme frem til de tiltakene som vil føre frem til regelmessig avføring. Når man skal snakke om avføring og avføringsvaner kan tjenesteytere blant annet bruke bildebøker med enkel tekst og enkelt innhold, mener hun. 

– Det er viktig å fange oppmerksomhet og interesse, og dermed motivasjon for å gjøre noe. Målet er bedre livskvalitet, sier Skorpen.

Gå til de nye informasjonssidene om forstoppelse hos voksne og eldre personer med utviklingshemning