Vil forske på helsa til byfolket - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Vil forske på helsa til byfolket

Nå skal også bybefolkningens eldrehelse undersøkes. Pensjonist Ragnhild Langrød var i går den første som gikk i gjennom den store helseundersøkelsen i Trondheim.

Feltstasjon Trondheim Ulf Risnes
Ulf Risnes fra Tre små kinesere sang om dørstokkmila.
Foto: Petter Hveem.

Da ble lokalene for helseundersøkelsen åpnet med pomp og prakt av Marte Løvik i Helse- og velferdskomiteen i Trondheim kommune. Det var taler, snorklipping og musikalsk innslag av Ulf Risnes fra Tre små kinesere.

Feltstasjon Trondheim Linda Gjøra
Prosjekteder: Linda Gjøra briefer sykepleierstudenter rett før feltstasjonen åpner.
Foto: Petter Hveem.

Alle over 70 år er invitert

Prosjektleder Linda Gjøra i Trondheim 70+ sier at det nå er alle eldre over 70 år i tre bydeler som skal gi viktige bidrag til forskningen, samtidig som de skal de få gå god helseinformasjon tilbake. Tidligere har eldre nord i Trøndelag stilt opp i stort monn for Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 4 70+).

– Det er ti sertifiserte sykepleierstudenter som jobber sammen med oss på feltstasjonen hver uke, alle jobber der to uker totalt. De skal gjennomgå alt fra måling av gripestyrke til spørsmål om hukommelse med de eldre. Vi sertifiserer 80 studenter til å gjøre jobben framover: 40 skal arbeide på feltstasjonen i høst og 40 nye skal jobbe til våren.

– Nå er vi i gang, dette har vi jobbet lenge for å få til, og vi er kjempespente, sier hun.

Mens hun snakker strømmer de eldre på, og vi får muligheten til å ta en prat med den første av de eldre som har gått i gjennom helseundersøkelsen i Trondheim.

Feltstasjon Trondheim Ragnhild Langrød
Ragnhild Langrød har akkurat gjennomført helseundersøkelsen i Trondheim som første deltager.
Foto: Petter Hveem.

Var klar til innsats

– Med en gang jeg fikk brevet i posten, så ringte jeg og sa at jeg er klar, sier Ragnhild Langrød.

Den engasjerte pensjonisten forteller at hun føler at dette er viktig å være med på, ikke bare for henne selv, men også for de ni barnebarna og kommende generasjoner.

– Det var fint å få gjennomført en undersøkelse, og få bekreftet det jeg visste om egen helse. Men enda viktigere var det å få gitt helseinformasjon som kan komme senere generasjoner til nytte, sier hun.

Hun synes det å måle gripestyrke gikk fint, men at hukommelsesøvelsen var litt utfordrende.

– Jeg ser på meg selv som en logisk person, men de ti ordene jeg skulle huske var det ikke noen logisk sammenheng i mellom, så derfor husket jeg ikke alle, fortsetter hun.

Feltstasjon Trondheim Marte Løvik
Klippet snora: Marte Løvik fra Helse- og velferdskomiteen i Trondheim med Steinar Krokstad (t.h.), daglig leder for HUNT forskningssenter og Hege Butli, prosjektkoordinator i Trondheim kommune.
Foto: Petter Hveem.

Resultatene kan brukes for å utvikle tilbud

Marte Løvik fra Helse- og velferdskomiteen er svært fornøyd med det tette samarbeidet med HUNT 4, og kunnskapen man kan dra nytte av.

– Resultatene kan brukes av Trondheim kommune i utviklingen av fremtidens tjenestetilbud for eldre, sier hun.

Gjøra er opptatt av at det nå er utviklet en ny praksismodell der forskning, utdanning og tjenestetilbyder gjensidig utvikler hverandre.

– Dette vil gi bedre forskning, bedre studentlæring og bedre tjenester for eldre, mener de.

Les mer om HUNT 4 Trondheim 70+

Les mer om HUNT 4