Vil din kommune være med på å forbedre tilbudet for personer med demens? - Nasjonalt senter for aldring og helse

Vil din kommune være med på å forbedre tilbudet for personer med demens?

God mulighet for kommuner, som vil videreutvikle demenstilbudet gjennom brukerskoler for personer med demens.