Viktig observasjonskompetanse ved demens - Nasjonalt senter for aldring og helse

Viktig observasjonskompetanse ved demens

Viktige innfallsvinkler til hva man skal se etter relatert til demens ble diskutert på Hukommelsesteamkonferansen: Hørsel, munnhelse og det somatiske.

Hva er sammenhengen mellom hørsel og demens?

«Hæ… Hva sa du?» – Betydningen av å kartlegge og følge opp hørsel for demens. Det var tittelen på Christian Myrstads innlegg på Hukommelsesteamkonferansen. Han er geriater ved Sykehuset Levanger og stipendiat ved Aldring og helse. Se intervju her.

Hva har munnhelse hos eldre med demens å gjøre?

Engasjert tannlege om munnhelse og demens: Lars Martin Berg. Foto: Petter Hveem, Aldring og helse.

Munnhulen er kroppen og hodets speil. Det fortalte tannlege Lars Martin Berg ved den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag under konferansen for norske hukommelsesteam.

Han vil at man skal gå i retning av munnhelse heller enn bare å snakke om tannhelse.

– Tannleger jobber med mye mer enn tenner, presiserte han. Det er mye annet som er viktig i munnen, i tillegg til tennene.

Han oppfordrer også pleiere og fastleger til å se i munnen til eldre, for å sjekke om det er rene og hele tenner og rene og friske slimhinner.

– Alt fra drøvelen og ut mot munnen bør sjekkes. Ved kognitiv svikt og demens svikter evnen til å ta vare på munnhelsen på samme måte som før, sier han.

Sverre Berg snakket i tillegg på Hukommelsesteamkonferansen om røde flagg og tegn på somatisk sykdom. Han er psykiater og forskningsleder ved sykehuset i Innlandet og jobber også i Aldring og helse.