– Det er god medisin å ha et nettverk som fungerer for personer med demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

– Det er god medisin å ha et nettverk som fungerer for personer med demens

I den lille fiskebyen Måløy på Vågsøy ligger gatene parallelt oppetter fjellsiden med storhavet rett bakenfor. Her møter vi demenskoordinatoren som representerer hukommelsesteamet i Kinn kommune på årets Hukommelsesteamkonferanse.

Linda S. Blålid Lågeide har jobbet i demensomsorgen i over 30 år, og sier de jobber mye riktigere nå enn på 80-tallet. Spesielt er hun opptatt av nettverkene rundt personer med demens og deres pårørende, som de har jobbet mye med de senere årene. Dette forteller hun mer om i detalj i videoen under.

Demenskoordinator Linda S. Blålid Låeide forklarer hvordan de klarer å legge til rette for gode nettverk for personer med demens når vinterorkaner florerer, med store avstander og en kommune som er delt i to, for ikke å nevne koronaen …

– Vi tar vinden når den kommer og slik løser vi problemene som de kommer også, sier hun med et glimt i øyet på Kulatoppen omsorgssenter. Herfra leder hun hukommelsesteamet i den ganske nye kommunen Kinn. 

Må møte eldrebølgen

En kikk ut av vinduet gir oss Stadlandet i all sin prakt. Vi er heldige og treffer blink på en de få hele soldagene i juni.

Vågsøy med 5540 innbyggere er ett av stedene i Norge der eldrebølgen har nådd land. Derfor er de i ferd med å utvide sykehjemmet med et nybygg på 24 plasser. Dette kommer i tillegg til de 74 som ligger i det som må være ett av Norges finest plasserte sykehjem med utsikt mot Vågsøy og Stadlandet. 

– Det er forskjeller i aldersstrukturen innenfor Kinn kommune, sier demenkoordinatoren til primus motor for Hukommelsesteamkonferansen, Thea C. Bredholt, som er på besøk. 

– I Florø er det en yngre befolkning enn her, fortsetter hun. 

Kinn kommune ble opprettet 1.1. 2020, og består av de tidligere kommunene Florø og Vågsøy, men ikke Bremanger kommune, som ligger klemt imellom de to tidligere kommunene. Kinn er den eneste kommunen som ikke er sammenhengende i landet. Både Måløy og Florø er administrasjonssenter i Kinn kommune, men de ligger altså i hver sin ende av kommunen. 

Bruker lokale styrker

Desto viktigere er det da å bruke de lokale styrkene, i eldreomsorgen i Måløy, lokale nettverk der «alle kjenner alle». 

– Vi har drevet nettverksbygging i denne delen av kommunen siden 2015. Nettverksbygging er alltid et tema på pårørendeskoler, vi opplever at det utløser et behov. I nettverksarbeidet vårt legger vi vekt på at en skal våge å ta imot støtte og hjelp, siden det er mange som er så vant til å klare seg selv, sier Lågeide.

Tilbudet om støtte til nettverksbygging skal bli det samme i hele Kinn Kommune.

– Jeg liker det at nettverket lager liv til dagene for en som er rammet av demens, forteller hun.