Viktig bidrag til åpenhet

Aldring og helse var invitert til møte med Sametingets eldreråd i Trondheim. På agendaen sto demens og informasjon rettet mot personer med samisk kulturbakgrunn. Møtet gikk samtidig med feiringen av Samefolkets dag og at det var 100 år siden det første samiske landsmøtet ble arrangert.