Viktig bidrag til åpenhet - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Viktig bidrag til åpenhet

Aldring og helse var invitert til møte med Sametingets eldreråd i Trondheim. På agendaen sto demens og informasjon rettet mot personer med samisk kulturbakgrunn. Møtet gikk samtidig med feiringen av Samefolkets dag og at det var 100 år siden det første samiske landsmøtet ble arrangert.

Demens

Sted: Aker

Møtet pågikk samtidig med feiringen av Samefolkets dag og 100 årsjubileet for det første samiske landsmøtet.

– Helt konkret snakket vi om en etterlengtet opplysningsfilm som er under utvikling, og som vil være klar høsten 2017, sier prosjektleder Kirsti Hotvedt i Aldring og helse.

Filmen vil rette seg mot personer med demens og deres pårørende, som har en samisk kulturbakgrunn. Den vil også være nyttig som opplysning til befolkningen generelt, til helsepersonell og andre interesserte.

Filmen vil berøre ulike temaer, som hva demens er, viktigheten av åpenhet rundt demens, hvor man kan søke hjelp, og gi tips til hvordan familiene kan mestre utfordringene.

Inga Karlsen (intervjuet i videoen) er, som leder i Sametingets eldreråd, representant i ressursgruppen som Aldring og helse har opprettet for arbeidet med filmen.

Opplysningsfilmen er en del av pårørendesatsningen under Demensplan 2020. Arbeidet utføres av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet. Utviklingssenter for sykehjemstjenester for den samiske befolkningen i Finnmark, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Sametingets eldreråd, Fylkesmannen i Finnmark og Senter for omsorgsforskning er viktige bidragsytere i ressursgruppen.