Viderefører viktige mestringskurs om demens til støtte for yngre familier

De viktige mestringskursene Møteplass for mestring, Tid til å være ung? og Hvem ser meg? Sommerleir vil bli videreført i 2024. – Veldig positivt, sier prosjektleder Celine Haaland-Johansen i Aldring og helse.

Møteplass for mestring

– Møteplass for mestring er et kurs for personer, som har fått demens før 65 års alder, sammen med nær pårørende, fortrinnsvis partner, sier Haaland-Johansen.

Det er seks årlige kurs, som arrangeres i alle landets helseregioner. Det innebærer tre dager med overnatting. Deltakeravgift er 1.000 kr per par for kost og losji, og reiseutgifter over 1.000 kroner per par dekkes.

For mer informasjon, datoer for kurs i de ulike regionene og påmeldingsskjema

Tid til å være ung?

– Tid til å være ung? er et landsdekkende helgekurs for unge mellom 18 og 30 år, som har en forelder med demens, fortsetter Haaland-Johansen.

Det arrangeres to årlige helgekurs, som starter fredag kveld og avsluttes med lunsj søndag. Alle utgifter til reise og opphold blir dekket.

For mer informasjon og påmeldingsskjema

Hvem ser meg?

– Det er også et tilbud til de yngste pårørende til personer med demens. Det heter Hvem ser meg? Det er en landsdekkende sommerleir for barn under 18 år, som har en forelder med demens. Barna deltar sammen med frisk forelder eller annen ressursperson, sier Haaland-Johansen.

Sommerleiren skjer årlig, og går over fire dager med overnatting. Alle utgifter til reise og opphold blir dekket.

For mer informasjon og påmeldingsskjema

Aktuelle informasjonstilbud for barn og unge

Nettsider om demens:

For barn: Hvem ser meg?

For ungdom og unge voksne: Tid til å være ung.

Podkasten Tid til å være ung: Om å være ung og ha en forelder med demens

Tilbudene administreres av Aldring og helse, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2025. Kursene gjennomføres i samarbeid med kompetansemiljøer i kommuner og spesialisthelsetjenesten.