Aldring og helse gratulerer med samenes nasjonaldag 2022: Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn! - Nasjonalt senter for aldring og helse