Vi fornyer våre konferanser, og tar dem med ut på tur

Tre konferanser videreutvikles for å følge tiden og svare på fremtidens utfordringer. I tillegg vil konferansene nå gå på rotasjon mellom de største byene i de forskjellige helseregionene.

– Aldring og eldrehelse er et sentralt tema, og befolkningen eldes i alle deler av landet, sier Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Hun ønsker at vårt konferansetilbud skal gjenspeile dette.

– Vi velger derfor å ta med våre konferanser ut på turne, slik at tilgjengeligheten til dem over tid blir mer lik uansett hvor i Norge man bor, fortsetter hun.

De tre konferansene det nå jobbes med er Hukommelsesteamkonferansen, Landskonferansen i Alderspsykiatri og de nye Aldring og helse-dagene. Sistnevnte har sitt utspring i de velkjente Demensdagene, men skal nå kunne favne bredere rundt temaene aldring og eldrehelse.

– Vi spisser programmet til Aldring og helse-dagene noe, og reduserer antall parallelsesjoner for å gjøre arrangementet lettere å navigere i, sier Midtbø Kristiansen.

Hun forteller videre at dette gjøres for at det skal bli enklere for deltagerne å prioritere det de ønsker å få med seg, uten å risikere å gå glipp av for mye annet.

Aldring og helse-konferansen vil ikke gjennomføres i 2023, men kommer tilbake i ny drakt i 2024. Det blir også en endring i når på året våre konferanser vil gå av stabelen. Midtbø Kristiansen forteller at både Landskonferansen i alderspsykiatri og Hukommelsesteamkonferansen har en trofast kjernegruppe som kommer igjen år etter år.

– Dem er vi opptatt av å ivareta, samtidig som vi jobber for at alle våre konferanser skal oppleves relevante og nyttige også for aktuelle deltagere utenfor de primære målgruppene, sier hun.

Konferanseåret vil for Aldring og helse starte med Hukommelsesteamkonferansen, som fra 2024 legges til februar/mars. Landskonferansen i alderspsykiatri forblir omtrent som nå, som fremover vil kjøres i april/mai. De nye Aldring og helse-dagene plasseres tidlig på høsten. Målet er å gi en mulighet til jevnlig faglig påfyll gjennom året.

– Vi vil hele tiden forsøke å tilpasse våre konferanser til behovene der ute, så nye konsepter kan komme til og eksisterende kan endre seg, sier Midtbø Kristiansen.

Har dere spørsmål eller kommentarer til dette, så send oss gjerne en mail. Dere finner mer om konferanser her. Husk at vi også tilbyr ulike kurs og annen kompetanseheving.