Verdens demenskommisjon på norsk

– Vi har gleden av å publisere en norsk versjon av Lancet commission on dementia prevention, intervention, and care, sier Geir Selbæk, som har vært medlem i kommisjonen. Han er til daglig forskningssjef i Aldring og helse.

Livsløpsmodell_grafikk
Lancet-kommisjonens livsløpsmodell for demens. Oversatt til norsk etter tillatelse fra The Lancet.

Dette er en publikasjon som har fått svært stor oppmerksomhet over hele verden. Den oppsummerer den eksisterende kunnskapen og kommer med klare anbefalinger.

– For å gjøre dette viktige materialet tilgjengelig for et bredt norsk publikum har vi laget en norsk oversettelse, fortsetter han.

Selbæk påpeker at det er viktig å være klar over at denne publikasjonen har et globalt perspektiv og at både begrepsbruk og anbefalinger i noen tilfeller kan passe dårlig med norsk virkelighet.

– Vi tror likevel publikasjonen kan være et nyttig verktøy for å oppdatere seg angående kunnskap på demensområdet, avslutter Selbæk.

Du finner den norske oversettelsen her

Les intervju med Gill Livingston, som har ledet Lancet-kommisjonen, under relaterte artikler

Du finner mer informasjon om Lancet commission on dementia prevention, intervention, and care her