Vaskulær depresjon

Foreleser er Torfinn Lødøen Gaarden, seksjonsoverlege ved Diakonhjemmet sykehus.