Utviklingshemning og avgang fra yrkeslivet

Flere personer med utviklingshemning opplever å bli eldre enn tidligere, noe som gir økt behov for forskning og utvikling på området. Aldersrelaterte endringer kommer ofte tidligere hos personer med utviklingshemning enn i befolkningen forøvrig. Tilretteleggingstiltak må derfor i gang før enn ved tradisjonell pensjonsalder. Vi vet lite om overgangen fra arbeid til pensjonstilværelse for personer med utviklingshemning og trenger derfor økt kunnskap på området.