Trening med høy intensitet kan gi eldre lengre levetid

Forskere ved NTNU har gjennomført den største studien i verden av fysisk trening blant eldre. – Endelig er resultatene fra den mye omtalte Generasjon100-studien klare, sier forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse.

Deltagerne, som i gjennomsnitt var 72,8 år gamle, ble fordelt på tre grupper og fulgt i fem år. En gruppe hadde intervalltrening av høy intensitet, den andre gruppen trente med moderat intensitet, mens den tredje gruppen (kontrollgruppen) fikk vanlige treningsråd.

– Studiens hovedmål var å undersøke om de to treningsgruppene under ett hadde lavere dødelighet etter fem år enn kontrollgruppen. Det hadde de ikke, sier Selbæk.

– Det var imidlertid en trend i retning av at gruppen med trening av høy intensitet hadde lavere dødelighet enn gruppen med moderat treningsaktivitet. Alle de tre gruppene hadde en dødelighet som var godt under gjennomsnittet i Norge for aldersgruppen. At mange i kontrollgruppen også trente med høy intensitet, kan ha bidratt til at studien ikke kunne vise effekt på sitt hovedmål. 

Les mer om studien på NTNU`s nettsider

Les hele forskningsartikkelen her: Effect of exercise training for five years on all cause mortality in older adults—the Generation 100 study: randomised controlled trial