Trening for personer med Alzheimer bedrer eksekutiv funksjon, men ikke andre kognitive funksjoner

Det er mye fokus på at trening er bra for helsen, som tiltak for å forebygge demens, men også for å bremse utviklingen av demens. En rekke epidemiologisk studier har vist lovende resultater, men det finnes få kliniske kontrollert studier.