Treffer familien på brett under koronautbruddet (inkl. video) - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Savner sine på sykehjemmet: Treffer familien på brett under koronautbruddet (inkl. video)

– Digitalt samvær kan være et fint alternativ til fysiske besøk. Vi ser at det gir flere av våre beboere stor glede, sier bestyrer Lisbet Sørgjerd ved Nordberghjemmet i Oslo.

Syke og eldre skal beskyttes mot koronaviruset. I forbindelse med den pågående pandemien er det innført generelt besøksforbud ved alle norske sykehjem. Beboerne vet at de er i risikogruppen. I en utrygg situasjon kan savnet av familie og venner oppleves som sårt, og smitteverntiltak kan forsterke beboernes følelse av isolasjon. Pårørende er på sin side bekymret for sine kjære, og lurer på hvordan de har det.

– Det var kultur- og aktivitetslederen her som foreslo at vi skulle tilrettelegge for videosamtaler. Alle ansatte var positive til dette, så vi handlet inn et par nettbrett allerede før besøksforbudet kom. Etter å ha mottatt flere brett, så vi at flere av våre beboere hadde stor glede av skjermtid med familien, sier Nordberghjemmets bestyrer Lisbet Sørgjerd.

Hvordan lære personer med demens å bruke videosamtaler

Slik kan personer med demens lære seg å føre videosamtaler.

Startet nettbrettdugnad

Nordberghjemmet er en del av Diakonhjemmet Omsorg, som drifter sykehjem og hjemmetjenester flere steder i Oslo.

Spesialrådgiver Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg leder til daglig et samtalesenter i Diakonhjemmet Omsorgs regi. Før påske fikk han ideen om å samle inn nettbrett som kunne fordeles ut til sykehjemmene.

– Dette som et bidrag til å gi påskeisolerte beboere kontakt med sine kjære, forteller han.

Nettbrett-dugnaden ga raskt gode resultater.

– I samarbeid med frivillige organisasjoner og næringslivet har vi til nå samla inn hele 30 nettbrett. Nå har Gjensidig-stiftelsen i tillegg bevilget 40 000 kroner til formålet, så dugnaden fortsetter, forteller Berge-Andreas.

Ikke-digitale pårørende

Brettene blir fortløpende fordelt ut til sykehjemsavdelinger og hjemmetjenesten, deriblant til Nordberghjemmet.

Der er de første ukene med testing av nettbrett nå overstått, og Lisbet Sørgjerd har fått mange hyggelige tilbakemeldinger.

– Bruk av nettbrett kan også være utfordrende for noen pårørende, og våre medarbeidere må av og til bistå med teknisk hjelp. Enkelte leverandører tilbyr enklere løsninger enn andre. Bruk av Facetime (Apple) har for eksempel fungert bra for et flertall av våre brukere, mens andre samtaleprogrammer kan kreve mer teknisk kompetanse av begge parter.

Spesialrådgiver Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg viderefører nettbrettdugnaden.

Prioriterer gleden

Samtaler via nettbrett kan være en tidkrevende øvelse for personalet.

– Hos enkelte av våre beboere må en av de ansatte være til stede under hele samtalen. Det kan man ikke forvente at vi alltid har tid til. Videosamtaler er samtidig noe vi ønsker å prioritere. Det er veldig fint å støtte opp om ivrige pårørende og beboere som ser har stor glede av disse samtalene, sier Lisbet Sørgjerd.

Hun synes samtidig at det er greit å nevne at bruk av nettbrett fordrer noe av de pårørende.

– De bør selv ha teknikken på plass før vi gjør forsøk på en slik samtale. Enkelte leverandører tilbyr enklere løsninger enn andre. Bruk av Facetime (Apple) har for eksempel fungert bra for et flertall av våre brukere. Nedlasting av andre samtaleprogrammer har ikke vært like vellykket. Vi har i slike tilfeller ikke anledning til å gi de pårørende brukerstøtte, sier Sørgjerd.

Digital dugnad videreføres

Flere sykehjem har nå fått seg tildelt nettbrett takket være dugnaden, deriblant Ammerudlunden sykeehjem og Sagenehjemmet, som begge tok dem i bruk umiddelbart.

Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg er kjempefornøyd med tilbakemeldingene han har fått.

– Å få sjansen til å se hverandre var et viktig poeng for meg. Særlig tenkte jeg at dette gjelder for personer med demens. Det er så mye lettere når man ser den man snakker med. Med flere brett på hver avdeling kan man kanskje få være sammen med familien gjennom et helt måltid. Det blir også enklere å få desinfisert brettene mellom hver samtale.

De neste brettene de får inn har han tenkt å øremerke hjemmetjenestens brukere.

– Videosamtaler kan være velegnet for flere. Det er fint at vi nå har vi fått så mange brett at vi kan høste erfaringer med hvordan de kan fungere på best mulig måte for våre tjenestemottakere. Det er så lite vi kan gjøre i den nåværende situasjon, utover å vaske hendene og ta hensyn. Dette er noe vi kan bidra med som faktisk bidrar positivt, sier han.