Tør å snakk om det: Sex over 60

På den store fagkonferansen Aldring i Norge-dagene nylig var ett av de viktige temaene seksualitet og seksuell helse når vi blir eldre. Her får du noen av tipsene i arbeidet med seksualitet og eldre.

Alt fra forskning, seksualitet og demens til prosjekt om seksuell helse på sykehjem og gode råd tjenesteytere kan ta med seg tilbake på arbeidsplassen, ble presentert av engasjerte deltakere.

Det var enighet blant foredragsholderne at det er viktig med økt åpenhet og å tørre å snakke om eldres seksuelle helse.

Jeanett Engeland, Aldring og helse

Det kom flere gode tips og råd, blant annet fra Likestillingssenteret:

Tipse om seksuell helse hos eldre. Figur

Det kom videre frem at det er viktig å ha en helhetlig og bred forståelse av seksuell helse slik Verdens helseorganisasjons (WHOs) ser det:

Seksualitet er en kjernedimensjon av det å være et menneske. Det inkluderer seksuelle handlinger, kjønnsroller, kjønnsidentitet, seksuell orientering, erotikk, intimitet, nærhet, bekreftelse, kjærlighet og reproduksjon. Seksualitet oppleves eller uttrykkes i tanker, fantasier, lengsler, ønsker, tro, holdninger, verdier, aktiviteter, handlinger, roller og forhold. Det er en kilde til glede og selvrealisering, så vel som til helseutfordringer og vanskeligheter.

– En bred forståelse av seksualitet sammen med økt kompetanse på området vil være en god start for å komme i gang med arbeidet med seksuell helse hos eldre, sa Jeanett Engeland, som ledet seansen.

Her kan du finner mer kunnskap og informasjon om seksuell helse hos eldre:

Eldre og seksuell helse

Nasjonalt senter for forskning på seksuell helse og velvære

Likestillingssenteret

Helse Norge: Sex i alderdommen