Teknologien som skal gjøre eldre mindre ensomme - Aldring og helse

Teknologien som skal gjøre eldre mindre ensomme

No isolation står det anonymt på bygningen, som ikke er så lett å finne på Oslos østkant. Her jobber gründer Karen Dolva og over 20 andre hardt, for at flere skal snakke mer sammen, og da spesielt familier og deres eldre.