Sykepleierstudenter sertifiseres til å finne forekomsten av demens i Norge

På Nord universitet i Levanger er nervene i høyspenn blant sykepleierstudentene som skal i ilden. De skal simulere «hjemmebesøk» hos eldre over 70 år, for å vise at de kan være med på å kartlegge forekomsten av demens og kognitiv svikt i Norge.

Artikkelen er fra 2017. Se oppdaterte tall (2020) om forekomsten av demens i Norge på Demenskartet.