Sykehjemsledere ser styrken til fagskoleutdannede

Aldring og helse har tatt en prat med to ledere innenfor eldreomsorgen om hvordan erfaring, læring og påfyll av kompetanse styrker de ansatte i behandlingen av personer med demens.