Sykehjem og smittevern mot covid-19 - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Sykehjem og smittevern mot covid-19

Sykehjem må beskyttes mot smitte. Beboere på sykehjem kan bli smittet av ansatte eller besøkende som har vært i kontakt med beboere.

Folkehelseinstituttet gir her råd for håndtering av beboere som er kontakter til smittede, mistenkt smittede eller bekreftet smittede.