Svikt i hørsel, syn eller luktesans kan føre til kognitiv svikt blant eldre

Aldring er forbundet med svekkelse i sanser som syn, hørsel eller lukt og fører ofte med seg hukommelsessvikt