Styrketrening to ganger i uken kan redusere dødelighet blant eldre - Aldring og helse

Styrketrening to ganger i uken kan redusere dødelighet blant eldre

I en ny studie publisert i Preventive Medicine har forskere i USA analysert data fra en nasjonal helseundersøkelse for å se på sammenhengen mellom styrketrening og fremtidig dødelighet hos eldre.

Studien tok utgangspunkt i 30 162 personer over 65 år. Forskerne så på hvor mange eldre som fulgte myndighetenes råd om å trene styrketrening to ganger i uken, og sammenlignet dette med hvor mange som hadde dødd fra starttidspunktet i 1997 til 2011. De undersøkte  dødsårsak samtidig som de tok høyde for demografiske variabler, tidligere medisinsk historie og annen helseatferd som for eksempel kondisjonstrening som kan påvirke resultatene.

Av de som deltok, rapporterte 9,6 prosent at de trente styrke to ganger i uken, og disse hadde 36 prosent lavere sannsynlighet for å dø enn de som ikke styrketrente. 31, 6 prosent av deltakerne døde i løpet av studien.

Det ser ut til at å trene styrke to ganger i uken eller mer vil kunne redusere dødelighet hos eldre, noe også flere andre studier tyder på.

En svakhet ved studien er at deltakerne selv rapporterte hvor mye de trente, noe som kan bety at de feilberegner antall timer med trening. Videre forskning bør se mer på hvordan flere eldre kan motiveres til å bedrive styrketrening minst to ganger i uken.

Referanse

Kraschnewski, J. L., Sciamanna, C. N., Poger, J. M., Rovniak, L. S., Lehman, E. B., Cooper, A. B., … & Ciccolo, J. T. (2016). Is strength training associated with mortality benefits? A 15year cohort study of US older adults. Preventive medicine87, 121-127.