Styrketrening to ganger i uken kan redusere dødelighet blant eldre

I en ny studie publisert i Preventive Medicine har forskere i USA analysert data fra en nasjonal helseundersøkelse for å se på sammenhengen mellom styrketrening og fremtidig dødelighet hos eldre.