Søk fra 1. februar: – Stort utbytte av Fagskolen Aldring og helse

Både i Ringerike og Farsund kommune nyter de godt av måten fagskolestudentene tilegner seg ny kompetanse på gjennom Fagskolen Aldring og helse.

I videoen fra fagskolesamlingen (se over) i Ringerike kommune nylig forteller tre fagskolestudenter om sine erfaringer når de nå nærmer seg slutten på fagskoletiden.

I Farsund kommune gikk de fra fra oppgavesentrert til personsentrert omsorg med riktig kompetanseheving gjennom Fagskolen Aldring og helse.

– Vi har fått mindre fokus på rutinearbeidet, og satser mer på de små poengene som betyr noe for pasientens beste i en travel hverdag, sier helsefagarbeider Tove Mette Bråten. Hun har studert demens og alderspsykiatri ved Fagskolen Aldring og helse. Fagleder og sykepleier Hilde Bekkevik er enig. 

En engasjert Tove Mette forteller på telefon inne imellom slagene at hun har jobbet i hjemmetjenesten i over 10 år. Her jobber hun med over 30 andre med ulik bakgrunn og med ulike personligheter. 

Må jobbe smart

– Dagene er aldri like, og vi har mange varierte arbeidsoppgaver. Men tiden er ofte knapp, og derfor må vi jobbe smart, for å få god kvalitet i det vi gjør, sier hun. 

Det er også stor grad av endringer fra dag til dag med nye pasienter og nye oppgaver, og tidspresset er blitt større de senere årene. 

– Det er derfor vi har måttet løfte blikket; vi ble rett og slett for oppgavefokuserte, og da er det lett å miste menneskene som gjelder litt av syne, fortsetter hun. 

Fagleder Hilde sier at hun ville at hjemmetjenesten i Farsund skulle tenke mye mer personsentrert, og ha et godt pasientfokus. Hvem er personene vi jobber for, spurte hun seg selv. 

– Nå bruker vi de fem ansatte som har tatt Fagskolen på en strategisk måte, for å fremme forholdet til pasienten og få fokus på personsentrert omsorg.

Fagleder Hilde Bekkevik, hjemmetjenesten i Farsund

Hun har selv blant annet vært veileder for hun som har vært veileder for tidligere fagskolestudent Tove Mette. Hilde er tett på studentene og benytter dem i fagutviklingen av hjemmetjenesten i Farsund.

– Fagskolestudentene får mer av et utenfra og inn blikk på hvordan vi jobber og hvordan vi gjennomfører oppgavene våre. De gir oss stadig aha-opplevelser i forholdet til pasientene, og får oss til å tenke annerledes, både i de aktuelle situasjonene og gjennom å løfte opp relevante problemstillinger. De blir en ressurs i enheten for personsentrert omsorg, sier hun. 

Omsorg ved livets slutt, foto
Fagskolen Aldring og helse: Fokus på pasientens behov. Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll.

Hun forteller at hun i arbeidet bruker studentoppgavene til erfaringsutveksling med de andre ansatte. 

– Vi tar opp mange problemstillinger ikke bare på personalmøtene, men også ellers. Vi har dermed begynt å ta oss bedre tid hos pasientene, for å forstå bedre hva som er utfordringene deres og møte dem på deres egen banehalvdel. 

Ville ikke dusje

Ett konkret eksempel, som hun forteller om, er en eldre mann som ikke ville dusje frivillig. Her måtte de trykke på de riktige knappene over tid, for å etablere den gode kontakten.

– Vi fikk til en koordinering med hjemmehjelperne, samt at vi brukte de samme folkene hos oss på hjemmebesøkene, for å oppnå den nødvendige tilliten. Etter hvert som han fikk en god relasjon til de ansatte, så forsvant motstanden mot å dusje. 

Tove Mette mener jobben har fått en annen betydning etter at hun tok Fagskolen. Hun jobber derfor for å få spredt så mye som mulig av sitt kompetansepåfyll over til resten av hjemmetjenesten. 

– Vi er avhengige av å både jobbe og reflektere sammen.

Helsefagarbeider Tove Mette Bråten, hjemmetjenesten i Farsund

– Jeg føler at jeg har stor nytte av kunnskapen jeg har fått, og er opptatt av at vi sammen skal utgjøre en forskjell. Jeg vil at vi skal brenne for dette sammen. 

Hun ramser opp noen eksempler på nyttig læring som hun har fått med seg fra Fagskolen. 

– Selvfølgelig personsentrert omsorg, nasjonal retningslinje om demens, lovverk og pålagte grunnprinsipper i eldreomsorgen. Alle burde ta Fagskolen, mener hun. 

– Vi føler at vi som hjemmetjeneste har blitt flere hakk bedre, istemmer fagleder Hilde. 

Søk Fagskolen Aldring og helse

Søk Fagskolen gjennom samordna opptak