Sterk økning i tilbudet til pårørende i demensomsorgen - Aldring og helse

Sterk økning i tilbudet til pårørende i demensomsorgen

Pårørendeskoler og samtalegrupper er nå tilgjengelig i 82 prosent av norske kommuner gjennom pårørendesatsingen i Demensplan 2015. En ny rapport viser at nær sagt alle ønsker å fortsette med tilbudet.

Ved oppstarten av Demensplanen i 2007 hadde bare 16 prosent av kommunene etablert et tilbud til pårørende. En ny tilskuddsordning ble igangsatt i 2011 og har i stor grad bidratt til de mange pårørendeskolene og samtalegruppene rundt om i kommunene fram til 2016.

Ny ordning virker

– Ordningen er en viktig årsak til at tilbudene nå er tilgjengelig i så mange som 351 kommuner, sier prosjektleder for pårørendesatsingen Kirsti Hotvedt ved Aldring og helse.

Rapporten evaluerer den økonomiske tilskuddsordningen for pårørendeskoler og samtalegrupper i pårørendesatsingen i Demensplan 2015. Ordningen videreføres i Demensplan 2020.

Helsepersonell og frivillige med engasjement

– Mange pårørende har kunnet delta på pårørendeskoler og samtalegrupper, og det har vært flott å se det store engasjement rundt om i Norge, fortsetter Hotvedt. Gjennom tilskuddsordningen har kommuner, frivillige organisasjoner og etter hvert også spesialisthelsetjenesten søkt om midler.

– Helsepersonell og frivillige har stått på som lokale arrangører og samarbeidspartnere, og bidratt til den store økningen og geografisk spredningen av samtalegrupper for pårørende og pårørendeskoler, sier Hotvedt.

Vil fortsette med tilbud

Viktige temaer i undervisningen på pårørendeskolene er sykdomslære, kommunikasjon, pårørendes situasjon, lovverket og tilbud fra helse- og omsorgstjenestene.

Både i gruppesamtalene, som er en del av pårørendeskolen, og i samtalegruppene, som er selvstendige tilbud, treffer pårørende andre i samme situasjon. Her kan man utveksle erfaringer og støtte hverandre. – Hele 98 prosent av arrangørene oppgir at de ønsker å fortsette med pårørendeskole, og 91 prosent vil fortsette med samtalegruppe, sier Hotvedt.

Gode erfaringer til videre satsing

– Pårørendeskoler og samtalegrupper er viktige tilbud for at pårørende skal få kunnskap og støtte til å møte omsorgsoppgavene når et nært familiemedlem får demens. Rapporten danner et godt grunnlag for videreføringen av tilbudet i Demensplan 2020, avslutter Hotvedt. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Nasjonalforeningen for folkehelsen har samarbeidet om gjennomføringen, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Nedlastbare filer

Pårørendesatsing – Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen (PDF)