Sterk økning i tilbudet til pårørende i demensomsorgen

Pårørendeskoler og samtalegrupper er nå tilgjengelig i 82 prosent av norske kommuner gjennom pårørendesatsingen i Demensplan 2015. En ny rapport viser at nær sagt alle ønsker å fortsette med tilbudet.