Sørsamisk helsekonferanse 2021

Aajege – Samisk språk- og kultursenter på Røros, inviterer i samarbeid med Sørsamisk helsenettverk og Sametinget til Sørsamisk helsekonferanse på Røros.

Konferansen er en viktig møteplass, ikke bare for samiske helsearbeidere på sørsamisk område, men også fra hele Saepmie. Den er også en sentral arena for kunnskapsformidling, kunnskapsutveksling og nettverksbygging.

Konferansen går over to dager, fra 10. til og med 11. november.

Tema den første dagen er Fornorskning – konsekvenser for helse, der Sannhets og forsoningskommisjonen orienterer om status og tiltak, sammen med ulike foredrag fra et erfaringserspektiv.

Helsetjenester til samisk befolkning, står på programmet dag to, med ulike foredrag om helsefaglige tiltak og prosjekter knyttet til det Saepmie og det sørsamiske området.

Les mer om program og påmelding til Sørsamisk helsekonferanse 2021.