Snakk med en telefonvenn - Nasjonalt senter for aldring og helse

Alternativ til fysiske møter: Snakk med en telefonvenn

Frivilligsentralene i Norge setter folk som ønsker å bli oppringt i kontakt med frivillige som gjerne ringer dem. Interesserte oppfordres til å melde seg på TelefonVenn.no

Eldre og andre sårbare personer kan føle seg ensomme på grunn av helsemyndighetenes anbefalinger for å unngå koronasmitte. Siden de tradisjonelle fysiske møtene mellom folk forsvant over natta, sitter mange nå hjemme i hver sin bolig med udekkede sosiale behov.

Familien får ikke lov til å komme inn på besøk. Det gjør heller ikke representanter fra Frivilligsentralene, som i en normal situasjon pleier å besøke og utføre tjenester for eldre.

– Frivilligsentralenes egentlige virksomhetsidé er jo at folk møtes rent fysisk. Vi grublet derfor litt: Hva skulle vi gjøre nå, forteller Gisle Lunde, som nå leder prosjektet Telefonvenn.no – der du bor.

Prosjektleder Gisle Lunde

Gjenopptatt ordning

Ikke før var utfordringen nevnt, før prosjektet TelefonVenn.no så dagens lys. Organisasjonen Der du bor – Telemark, Norges Frivilligsentraler og Frivilligsentralene i Vestfold og Telemark etablerte raskt et nettsted som kan brukes av frivillige som vil bli en telefonvenn. Her kan folk som ønsker å bli oppringt også registrere seg.

Halden frivilligsentral var først ute med å gjenoppta sin telefonkontaktvirksomhet. Organisasjonen «Telefonkontakten» hadde holdt på i 46 år da ble nedlagt i 2017. Klepp frivilligsentral på Jæren etablerte en tilsvarende ordning omtrent samtidig.

«Praten over gjerdet»

– Som person liker jeg å koble personer, organisasjoner og ideer sammen. Spørsmålet ble: Er det mulig å lage et konsept med det vi allerede kan og gjør, slik at vi får sikret personvern, taushetsplikt med mere, sier Gisle Lunde.

Målet med Telefonvenn.no er at alle skal bli møtt av et menneske i nærheten av der de bor.

– Over 150 frivilligsentraler har til nå registrert seg inn i ordningen. Vi vet at frivilligsentralene besitter mye faglig og erfaringskompetanse. Men dette er ingen krisetelefon. Telefonvenn.no skal være en tjeneste der folk kan ta den samtalen de har pleid å ta over gjerdet, på butikken eller i et møte, understreker Lunde.

Målet med Telefonvenn.no er at alle skal bli møtt av et menneske i nærheten av der de bor.

10 råd for gode samtaler

Ta deg tid til å lytte – Vær tålmodig og snakk lite selv.

Vis at du lytter og ønsker å forstå – Gjenta gjerne det du opplever at den andre sier, for å sjekke at du har forstått rett.

La den andre få snakke – Ikke bruk samtalen til å komme med dine egne historier eller følelser.

Gi annerkjennelse og støtte – Ros den andre for å ta opp problemet og dele følelsene sine med deg.

Hjelp til med å rydde – Prøv å dele opp og strukturere store problemer.

Gi heller innspill enn råd – Still spørsmål som kan bidra til at den andre finner løsninger selv.

Let etter lyspunktene – Gi styrke ved å minne om det den andre gjør bra og lykkes med.

Tål stillhet – Det er plass til pauser i en god samtale.

Avklar forventninger – Få klarhet i hva den andre venter at du skal gjøre etter samtalen.

Hold på hemmeligheter – Det som skal bli mellom dere, må bli mellom dere. Verdsett den tilliten du blir vist og husk taushetsplikten. Er du i tvil om det du hører bør meldes til noe, kan du be frivilligsentralen om råd.

Ikke terapeutisk

– Det som er viktig nå er at vi når fram til de menneskene som trenger at noen ringer. Å komme gjennom med informasjon til ansatte ei Hjemmetjenesten, for eksempel, slik at folk som bor alene får vite hvor de kan ta kontakt.

– Samtalen skal primært handle om dagligdagse ting og ha fokus på det gode, det positive og det friske. En telefonvenn er ingen terapeut, sjelesørger eller hjelper utover å være god å snakke med. Telefonvennen skal ha fokus på å lytte, være interessert og skape en god samtale. Ved behov for mer enn en god samtale, kan man henvise til andre hjelpetelefoner, opplyser Gisle Lunde.

– Hvem kan bli og hvem kan få en telefonvenn?

  1. Alle over 18 år som melder seg til tjeneste ved en lokal Frivilligsentral eller Nærmiljøsenter og som bekrefter en taushetserklæring kan bli en frivillig telefonvenn.
  2. Alle som ønsker at et medmenneske ringer for en prat en til to ganger i uka, kan få en telefonvenn fra sitt eget nærmiljø.

Nye telefonvenner må klareres

– Hvordan kvalitetssikrer dere telefonvennene?

– Mange av de som har meldt seg så langt er blant de eksisterende frivillige, som allerede er kvalitetssikret gjennom intervju, taushetserklæring og i de tilfellene de har jobbet med barn eller eldre, med politiattest. Med nye frivillige tar vi først en samtale på telefon, andre møter utenfor sentralen fysisk. Ofte har vi en eller annen relasjon fra før. Når den innledende samtalen er tatt og taushetsskjemaet er undertegnet, regner vi dem som klarert.

Planen videre er å invitere alle telefonvennene til en samling hvert halvår. Folk som ikke responderer slettes i systemet. Uten at vi har et veldig akutt kontrollregime, vil vi over tid ha like god kvalitetssikring på dette som ordningene besøksvenn og lyttevenn.

Hvordan være en telefonvenn?

Du bruker din egen telefon og ringer en – tre personer som ønsker en telefonsamtale en til to ganger i uka. Samtalen kan vare i 5-20 minutter og foregå på en tid begge er enige om. Samtalen skal primært være om dagligdagse ting og ha fokus på det gode, det positive og det friske.

TelefonVenn.no – der du bor er en livssynsåpen og inkluderende tjeneste der man har respekt for den andres tro og livssyn. Der livssyn er sammenfallende, er det bra å bekrefte det den andre sier og tror

– For å stimulere til gode samtaler deler vi også ti gode råd (faktaboks t.h.) til hva man kan tenke på, forteller Gisle Lunde.