Ny Psyk-IT: Smittevern på sykehjem: Hva kan vi lære av covid-19-erfaringene?

En ny episode av Psyk-IT er publisert. Tema for foredraget er smittevernsituasjonen på norske sykehjem i starten av covid-19-utbruddet.

Øyvind Kirkevold presenterer forskning som viser helsepersonells opplevde smittevernutfordringer i forbindelse med covid-19-pandemien, og hvilke konsekvenser dette fikk for personalet, pasienter og pårørende.


Han tar også for seg hvilken lærdom vi kan trekke av de erfaringene som ble gjort i løpet av våren 2020.  

Øyvind Kirkevold er ass. forskningssjef/dr. philos, Aldring og helse og professor ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Sykehuset Innlandet samt ved Institutt for helsevitenskap, NTNU Gjøvik.

Se alle episodene av Psyk-IT – en foredragsserie om psykisk helse hos eldre.