Smittespredning av covid-19 i sykehjem

Pasienter i sykehjem er ekstra sårbare for å få et alvorlig forløp av covid-19, både på grunn av høy alder og at de har flere sykdommer. Det er derfor ekstra viktig å begrense smitte i sykehjem. Det begynner nå å komme undersøkelser som kan gi hjelp i dette arbeidet.

I et sykehjem i USA med utbrudd av covid-19 ble 76 beboere (93%) testet for smitte. Det var 23 beboere som testet positivt. Av disse, hadde 10 beboere symptomer på testtidspunktet, mens 13 beboere ikke hadde symptomer. Sju dager senere hadde 10 av 13 beboere utviklet symptomer.

Selv om vi fremdeles har lite kunnskap om smitte i sykehjem, kan disse tallene tyde på at omkring halvparten av smittede ikke blir identifisert hvis man bare tester de som har symptomer.

Sykehjemmene har store utfordringer i møte med covid-19-epidemien. Beboerne er sårbare, og det er betydelig mindre ressurser til rådighet enn i sykehus. Det er viktig at retningslinjene blir fortløpende oppdatert når kunnskapen om sykdomsspredning i sykehjem øker.

Les mer her