Selvhjelpsverktøy mot depresjon, også for deg som er eldre - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Selvhjelpsverktøy mot depresjon, også for deg som er eldre

Du som er eldre og er deprimert, eller har symptomer på depresjon, kan nå få hjelp via nett. Et gratis selvhjelpsverktøy gir deg mulighet til å gå gjennom en enkel test, få gode råd og selv gjennomføre øvelser basert på kognitiv atferdsterapi.

– Å gjøre et slikt tiltak gratis og tilgjengelig nå er både bra og viktig, spesielt siden koronapandemien gjør at mange eldre er mer sårbare for depresjon på grunn av ensomhet og isolasjon, sier prosjektmedarbeider Allan Øvereng i Aldring og helse.  

– Dette verktøyet kan brukes hjemmefra. Det er tilgjengelig når som helst, og eldre kan bruke så lang tid de ønsker, noe som er viktig i oppfølgingen av depresjon, sier Øvereng.

På nettstedet iFightDepression finner du lett tilgjengelige informasjonssider, som er relevant for eldre (i tillegg til unge og voksne). En enkel test for depresjonssymptomer følges opp av råd for hva du bør gjøre avhengig av hvordan du skårer på testen. 

Kan brukes uten veiledning

Selvhjelpsverktøyet er bygget på kognitiv atferdsterapi og inneholder 7 deler med øvelser. Dette kan gjennomføres med eller uten veiledning. En egen del inneholder informasjon og opplæring for veiledere. 

– Støtte fra en veileder i helstejenesten vil gjøre det ytterligere anvendbart, og forskning viser at det forsterker behandlingseffekten. Vi anbefaler eldre med depresjonsplager og helsearbeidere med kontakt med eldre med depresjon å ta verktøyet i bruk.

iFightDepression er opprinnelig et verktøy til bruk for unge og voksne under veiledning av fastlege, psykolog eller annen helsearbeider. På grunn av koronapandemien er nå det lagt ut på nettet til gratis bruk, også uten veiledning.

iFightDepression er utviklet av EAAD og oversatt til norsk av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

Om depresjon i
Aldring og helses nye podkast

Vil du vite mer om depresjon, så kan du også lytte til vår nye podkast, som lanseres 8. oktober på Spotify og iTunes.