Samisk geriatri i et historisk- og framtidesperspektiv

Samisk legeforening inviterer til et todagers geriatriseminar i Karasjok den 3. og 4. mai. Seminaret skal blant annet belyse både hvilken kunnskap som finnes om eldre samers fysiske og psykiske helse og velferd.

På dagsordenen står også de kunnskapshull som fortsatt eksisterer for å skape gode og trygge helse- og omsorgstjenester og forebyggende tiltak.

Seminaret er tilrettelagt både for eldre samer, leger, psykologer, sykepleiere, helsefagarbeidere, helseadministratorer, politikere og andre med interesse for eldre samers helse.

Les mer om programmet for Samisk legeforenings seminar og meld deg på her.