Samarbeid bærer nye frukter - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Samarbeid bærer nye frukter

Prosedyrer for kommunikasjon med personer med demens er nå en realitet etter at det er inngått samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og PPS, Cappelen Damm AS.