Romlig orienteringsevne hos personer med kognitiv svikt og demens

Romlig orientering handler om vår evne til å kjenne oss igjen og til å finne fram i omgivelsene. Når denne evnen svikter oss, risikerer vi å gå oss bort. For mange personer med demens er redusert evne til å kjenne seg igjen i omgivelsene et av de første tegnene på at noe er i ferd å skje. Likevel undersøkes ikke romlig orienteringsevne ved utredning av hukommelsesproblemer.