Riktige omsorgstjenester til rett tid

Ved videreføringen av prosjektet vil forskerne undersøke den langsiktige effekten av tilgang til offentlig tjenester til rett tid og livskvalitet for personer med demens og deres pårørende. Datainnsamlingen er i gang, og det er primært pårørende som nå blir intervjuet.