Riktige hjelpemidler til rett tid - Aldring og helse

Riktige hjelpemidler til rett tid

Yngre personer med demens og deres pårørende kan ha nytte av flere hjelpemidler i hverdagen enn de tradisjonelt har hatt tilgang til, i følge ny rapport. Men det er avgjørende at hjelpemiddelet møter behovet og er tilpasset brukerens situasjon.