Revidering og oppdatering av opplæringsmateriellet Demensomsorgens ABC - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Revidering og oppdatering av opplæringsmateriellet Demensomsorgens ABC

Prosjektperiode: 2017 -
Prosjektleder: Kariann Krohne
Prosjektansvarlig: Kari Midtbø Kristiansen
Prosjektmedarbeidere: Jørn Stordalen, Guro Hanevold Bjørkløf, Betty S. Døble, Hilde Heimli